Schrewelius Affärsutveckling AB

“Jag säljer hjärna”

Managementkonsultbolag med inriktning på logistik eller Supply Chain Management (SCM)

Fokus på strategisk rådgivning inom supply chain design, lagerstruktur/lageretablering och effektiva distributionsupplägg eller försörjningsupplägg.

Ett delfokus är trendanalyser och hur olika utvecklingstrender kan komma att påverka företaget i allmänhet och logistikfunktionen i synnerhet.

Tar gärna ett uppdrag till som styrelseledamot

OBS att jag skriver jag och inte vi. Det är medvetet. Många skriver vi för att verka stora eller påskina att man är ett större bolag men jag skriver jag just för att markera att det bara är jag (behövs kan jag givetvis samla ett team av experter/doers).

Andra exempel på tjänster/expertis:

* RFID-lösningar (har följt denna teknik i 30 år och har koll på när det kan löna sig)

* Allmän genomgång av företagets logistiksituation. Hitta de mest lönsamma åtgärderna och se till att dessa genomförs.

* TA-lösningar

* Projektledare

* Marknadsundersökningar

* Säljuppdrag

 

Kontakt: ring 0706-248366

mailadressen har jag inte med eftersom den ger mest spam