Förändrad supply chain genom ny teknik som 3D printing

Har påbörjat ett litet arbete med att studera framtida effekter av ny teknologi som 3D printing (additiv teknik) och CNC-maskiner eller  CAD/CAM tekniken över huvud taget.

Hur kommer varuflödeskedjorna i synnerhet i verkstadsindustrin förändras pga detta?

Resultat i form av en liten rapport, en artikel och diverse föredrag. Första PM är nu klart. Bifogas. Läs gärna o kommentera ännu hellre!3d print PM