Supply Chain Design

Så har jag avslutat ytterligare ett av mina favorituppdrag: att se över ett företags logistik: Materialflödet från leverantörer resp egen tillverkning via olika lager till kund. I detta projekt var det det klassiska att visa effekterna på lagerhantering och frakter mm av att slå samman ett antal lager till ett.