Stora Lagerdagen 2013

26 september ägde denna konferens rum. Den sker i TTFs regi och jag fungerar som moderator hela dagen (Göran Forsén hjälper mig med sista passet).

Som vanligt var dagen bra och trevlig och de flesta tycker den är väldigt välmatad. Lite förvånande att det inte kommer fler än 63 stycken

Ämnena i år spände från etablering av logistikfastigheter, 3PL-lagertrender, erfarenheter av effektivisering och 3PL samt utvecklingstrender för truckar. mm mm.

Titta på www.ttf.nu för mer info