RFID

Kan vara av intresse att skriva en rad om att jag gjorde en studie kring RFID-teknikens användning i Sverige och specifikt inom logistikområdet för några år sedan. RFID har ju varit hett i flera olika omgångar ända sedan andra världskriget.

Sammanfattningen när jag gjorde studien var att det fanns en handfull (eller två) riktiga RFID-tillämpningar. Merparten inom området “asset management”