Ny inriktning

I våras (2018) lämnade Jag  uppdraget som Generalsekreterarjobbet på TTF för att i fortsättningen fokusera på annat. Jan Sjöstrand har tagit över det jobbet.

De uppdrag jag har tagit senaste åren är av formen rådgivare eller senior advisor och inte löpande konsultuppdrag. Jag har varit verksam inom logistikområdet i 40 år och det ligger mig varmt om hjärtat.

Mitt huvudfokus framöver är ekonomisk historia. Särskilt om hur varuflöden, enskilda företag eller hela branscher historiskt utvecklats och hur de kan komma att utvecklas. Förutom att blicka bakåt och försöka förstå varför saker och ting hände vill jag se framåt givet ändring av vissa nyckelfaktorer.  Trendspaning m a o.

Har nu snöat in på att studera varuflöden och hur dessa har utvecklats under 500 år. Tar ett flöde eller en varukategori i taget och börjar med svensk bananimport under 100 år. De första bananerna i regelbunden trafik kom ju hit i början av 1900-talet. Innan dess kom bara en och annan bananstock som lyckats överleva resan utan att ruttna.

Ny generalsekreterare för TTF

Från och med 1 oktober 2015 tar jag över efter Göran Forsén som kanslichef för TTF (eftersom kansliet är så litet och tjänsten har en annan karaktär än att vara chef för ett kansli väljer jag titeln generalsekreterare istället).

Återkommer till detta i höst.

 

Stora Lagerdagen 2015

Det blir en sådan även i år, närmare bestämt 30 september, i Stockholm.

Titta på http://www.ttf-logistik.se för att se innehållet som färdigställs just nu. Vi har redan fått ett flertal förhandsbokningar.

 

Stora Lagerdagen 2014

Titta på http://www.ttf-logistik.se för att se innehållet på årets lagerdag. Som vanligt bra program med en suverän 😉 moderator.

Mitt föredrag var en spaning om framtidens industri och konsumtion och hur lagersituationen kommer att förändras som en följd av detta. Mycket spännande tycker jag och är du sugen på att diskutera detta så hör av dig.

Läs gärna : 1 gunnar schrewelius SLD

 

Förändrad supply chain genom ny teknik som 3D printing

Har påbörjat ett litet arbete med att studera framtida effekter av ny teknologi som 3D printing (additiv teknik) och CNC-maskiner eller  CAD/CAM tekniken över huvud taget.

Hur kommer varuflödeskedjorna i synnerhet i verkstadsindustrin förändras pga detta?

Resultat i form av en liten rapport, en artikel och diverse föredrag. Första PM är nu klart. Bifogas. Läs gärna o kommentera ännu hellre!3d print PM

Hur har olika företags logistiksystem utvecklats de senaste 50 åren och vilka trenden kan man se

Kommer påbörja studie om hur företags logistikstrategi har utvecklats. Vem initierade, vad orsakade kravet på förändring. Formulerades strategin efterhand eller innan och kanske viktigast: hur ser sambandet ut mellan logistiken och lönsamheten. Är någon spontant intresserad av att delta i intervjuer eller kommande seminarier så hör av er: Ring i så fall.

Återkommer med mer info.

Supply Chain Design

Så har jag avslutat ytterligare ett av mina favorituppdrag: att se över ett företags logistik: Materialflödet från leverantörer resp egen tillverkning via olika lager till kund. I detta projekt var det det klassiska att visa effekterna på lagerhantering och frakter mm av att slå samman ett antal lager till ett.

Föredrag om IT stöd inom logistik

Skall hålla föredrag om IT-stöd inom logistiken på TTF konferens den 26 november. Vet inte riktigt vad jag ska fokusera på men det blir nog allm erfarenheter av att koppla samman köpare/säljare och transportföretagen med hjälp av TA-system. Titta på www.ttf.nu

Konferensen blev inställd tyvärr, å andra sidan sparade jag lite tid

Stora Lagerdagen 2013

26 september ägde denna konferens rum. Den sker i TTFs regi och jag fungerar som moderator hela dagen (Göran Forsén hjälper mig med sista passet).

Som vanligt var dagen bra och trevlig och de flesta tycker den är väldigt välmatad. Lite förvånande att det inte kommer fler än 63 stycken

Ämnena i år spände från etablering av logistikfastigheter, 3PL-lagertrender, erfarenheter av effektivisering och 3PL samt utvecklingstrender för truckar. mm mm.

Titta på www.ttf.nu för mer info